Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi, krásné země, která byla v letech 1919 - 1939 součástí Československé Republiky. Zabýváme se historií i současností této oblasti a propagujeme ji v České republice. Podporujeme a vytváříme vzájemné styky v oblasti turistiky, kultury, vzdělání a podnikání.

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2023 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz