Aktuality

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje: Ukrajinským uprchlíkům pomáháme od prvních dní války

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje: Ukrajinským uprchlíkům pomáháme od prvních dní války

Naše nová členka Gábina Matéová, o jejímž pradědovi Ivaňukovi, starostovi Jasiní v letech 1918 a 1919, jste si mohli přečíst v samostatném článku, se aktivně zapojila do činnosti našeho spolku. Přečtěte si její článek o Centru pro cizince, jejím pracovišti, které stejně jako my pomáhá ukrajinským uprchlíkům.

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje: Ukrajinským uprchlíkům pomáháme od prvních dní války

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje je nezisková organizace se sídlem v Brně a působností v celém Jihomoravském kraji. Od začátku války na Ukrajině se náš tým věnuje pomoci uprchlíkům, kteří přicházejí do České republiky.

Zpočátku jsme se museli adaptovat na prudký nárůst zájmu o naše služby. Prakticky celý tehdejší tým se přesunul do asistenčního centra KACPU na brněnském výstavišti, kde jsme nonstop poskytovali pomoc lidem prchajícím před ruskou invazí. Za krátkou dobu jsme museli zajistit dostatek tlumočníků, asistentů, právních a sociálních poradců. Někteří tlumočníci s námi dodnes na KACPU působí.

I po odeznění prvotního náporu uprchlíků z Ukrajiny jim nadále nabízíme širokou škálu služeb:

  • Základní poradenství: Nabízíme pomoc s jakoukoli životní situací, se kterou si uprchlíci nevědí rady. Zajistíme tlumočení, doprovody k lékařům, na úřady a pomůžeme jim zorientovat se v českém prostředí.
  • Jazykové kurzy češtiny: Kurzy češtiny (jak pro dospělé, tak i pro děti) všech úrovní pokročilosti nabízíme v našich učebnách v Brně na Kounicově 13, ale i v dalších regionech Jihomoravského kraje (namátkou jmenujme třeba Vyškov, Bučovice, Mikulov, Vranov nad Dyjí nebo Šatov). Aktuálně probíhá 65 kurzů.
  • Kurzy sociokulturní orientace: Pořádáme krátké přednášky na témata relevantní (nejen) pro uprchlíky z Ukrajiny, jako je zaměstnání v ČR, zápis dětí do školy, zdravotní systém v ČR, bydlení, nostrifikace diplomů a mnoho dalších. Každoročně je velmi oblíbený kurz "Jak vyplnit daňové přiznání"😊.
  • Klub pro mládež: Nabízíme smysluplné aktivity pro teenagery, děti, ale i matky s nejmenšími dětmi z Ukrajiny i dalších zemí. V minulosti proběhly série workshopů s psycholožkou, divadelní workshopy, tematické večery. Aktuálně rozjíždíme kariérové poradenství pro teenagery,zahájili jsme taktéž víkendové kurzy češtiny s hlídáním dětí a navazujícími workshopy. Pro maminky s malými dětmi pořádáme tvořivá odpoledne.
  • Kariérové poradenství: Pomáháme uprchlíkům zorientovat se na českém trhu práce, s tvorbou životopisu a přípravou na pracovní pohovor. Poskytujeme jim základní informace o pracovním právu v ČR a pomáháme jim najít práci odpovídající jejich kvalifikaci. To vše v rámci individuálních konzultací s kariérovými poradkyněmi.
  • Terénní práce: Naše služby poskytujeme i mimo Brno v celém Jihomoravském kraji (např. v Hodoníně, v Břeclavi, ve Vyškově, v Kuřimi či ve Veselí nad Moravou). Terénní pracovnice pomáhají klientům zvládat různé situace, do kterých se mohou dostat – ať už se jedná o ztrátu bydlení, vyplnění žádosti o humanitární dávku nebo pomoc s hledáním práce, umístění dětí do školy a školky a další. Všechny pracovnice hovoří ukrajinsky a některé z nich samy v minulosti byly našimi klientkami coby uprchlice před válkou.
  • Adaptačně-integrační kurzy: jsou ze zákona povinné a musí jimi projít všichni cizinci z třetích zemí, kteří mají na území ČR dlouhodobý pobyt (tyto kurzy nejsou určeny pro osoby s dočasnou ochranou). Jedná se o čtyřhodinový kurz, v němž se klienti dozví základní informace o životě v České republice.
  • Multikulturní aktivity: Pořádáme aktivity, jejichž cílem je sblížit cizince s českou společností. Může se jednat například o společné vaření některého z národních jídel, tematickou výrobu dekorací (např. vánočních či velikonočních), workshopy zaměřené na relaxaci a meditaci … a mnoho dalších -  jsmesamozřejmě otevřeni i novým nápadům ze strany veřejnosti.

Jsme nezisková organizace a všechny naše služby jsou zdarma(s výjimkou adaptačně-integračních kurzů, které jsou ze zákona zpoplatněny).  Více informací je možno nalézt na našich webových stránkách https://www.cizincijmk.cz/.

Neváhejte se na nás obrátit, pokud potřebujete pomoc. Jsme tu pro vás!

Centrum pro cizince Jihomoravského kraje

Kounicova 13, 602 00 Brno

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přečtěte si

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2024 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz