Aktuality

Chvála Plzeňákům

Podobně, jako Jára Cimrman inspiroval světové autory a vynálezce své doby ke skvělým výkonům, tak...
Rozloučení s klubovnou

Bohužel, město Brno nám neumožnilo pokračovat v nájmu klubovny na Radnické 8, kde jsme sídlili od...
Výlet po stopách Gočára

V sobotu jsme se za krásného počasí vydali na výlet na východ Čech. Účast byla hojná, někteří z...
Schůze výboru, 19. 4. 2023

Schůze výboru, 19. 4. 2023 Přítomní: Petr Stavinoha Andrea Srbová Adam Blažke Stanislav Čermák (on...
Akce spolku 12. 11. 2022

12. listopadu přijedou do Brna někteří naši plzeňští kolegové. Vidíme v tom skvělou příležitost k...

Přečtěte si

ppr-logo-white.svg
Jsme spolek přátel Podkarpatské Rusi,
krásné země, která byla kdysi součástí
Československé Republiky.
© 2024 PŘÁTELÉ PODKARPATSKÉ RUSI

Kontakt

+420 725 518 828

subcarpathia@seznam.cz