Jarní členská beseda

12. květen 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na na jarní členskou besedu 2018

Bude uspořádána dne 12. května 2018 (sobota) - ve 13 hod.,
v sále Staré radnice - Brno, Radnická 8, 3. posch.
Do programu přispějí členové výboru a členové spolku, po programu
proběhne volná beseda účastníků a  pohoštění.
 

Dovolujeme si Vás pozvat na na jarní členskou besedu 2018

Bude uspořádána dne 12. května 2018 (sobota) - ve 13 hod.,
v sále Staré radnice - Brno, Radnická 8, 3. posch.
Do programu přispějí členové výboru a členové spolku, po programu
proběhne volná beseda účastníků a  pohoštění.