Jarní členská beseda

27. květen 2017

dne 27. května 2017 (sobota) - ve 13 hod.,
v Centru národnostních menšin - 602 00 Brno - Radnická 8 (areál Staré radnice), zasedací sál - III. posch.

V programu besedy vystoupí
- Julia K o l o s e n k o , místopředsedkyně výboru spolku Ukrajinská iniciativa Jm kraje,
s informacemi o zaměření a činnosti tohoto spolku a

- PhDr. Petr K a l i n a , pracovník ústavu ukrajinistiky filosofické fakulty Masarykovy univerzity - Brno,

s besedou o současném politickém vývoji na Ukrajině.
Bude následovat diskuze s účastníky besedy a následné pohoštění.


Zveme Vás všechny - členy i příznivce - k účasti na přednáškách o těchto zajímavých tématech.


Přijďte určitě všichni - budete vítáni.


Členové výboru spolku "Přátele Pod. Rusi" - Brno.

dne 27. května 2017 (sobota) - ve 13 hod.,
v Centru národnostních menšin - 602 00 Brno - Radnická 8 (areál Staré radnice), zasedací sál - III. posch.

V programu besedy vystoupí
- Julia K o l o s e n k o , místopředsedkyně výboru spolku Ukrajinská iniciativa Jm kraje,
s informacemi o zaměření a činnosti tohoto spolku a

- PhDr. Petr K a l i n a , pracovník ústavu ukrajinistiky filosofické fakulty Masarykovy univerzity - Brno,

s besedou o současném politickém vývoji na Ukrajině.
Bude následovat diskuze s účastníky besedy a následné pohoštění.


Zveme Vás všechny - členy i příznivce - k účasti na přednáškách o těchto zajímavých tématech.


Přijďte určitě všichni - budete vítáni.


Členové výboru spolku "Přátele Pod. Rusi" - Brno.