Pozvánka na podzimní členskou besedu

Akce - 12. listopad 2016

       Členská beseda, se uskuteční dne 19. listopadu 2016 (sobota) ve 13 hodin v sále Centra národnostních menšin, Stará radnice Brno, Radnická 8, 3. poschodí

       Program besedy bude zaměřen na akce a činnosti, které jsme v uplynulém období uskutečnili a na které se nyní připravujeme.

       Připomeneme si, blížící se 100. výročí vzniku Československé republiky a výročí připojení Podkarpatské Rusi k naší republice,

       Následovat bude diskuze a občerstvení.

       Pokud budete moci, tak přijďte.                                                   

       Srdečně Vás zvou

       členové výboru spolku Přátelé Podkarpatské Rusi.

 Více »
+

Podkarpatská Rus v první Československé republice.

Články - 12. listopad 2016

... Sychravého rána 12. února 1919 oddíly čs. 31 pluku pod velením italského plukovníka L.Ciaffiho obsadily Užhorod. Tím začala nová éra v dějinách jíhokarpatských Rusínů, národa, zapomenutého v Karpatech a předhůří a vyzvednutého z nebytí mladou, ambiciozní Republikou československou. Pravě ona vymyslela nové křestní jméno pro kraj Rusínů - Podkarpatská Rus! Po prve bylo použito v Generálním statutu pro organizaci a administraci kraje v listopadu 1919. K němu se hrdě hlásíme i my, Rusíni 2I. století, roztroušení po celém světě, všude uznávaní jako svérázný etnikum, jen ne ve své historické vlasti, zemí pod Karpaty. Po pádu shnilého komunistického režimu sice i tam zazněl hlas Rusínů ale národní svobody v rozrušené Ukrajině se Rusíni nedočkali, nadvládu v novém státě  udržela ve svých rukou unitaristická postkomunistická byrokracie.

 Více »
+

Krásy Podkarpatské Rusi

Články - 12. listopad 2016

Zase jedno spanilé léto je za námi a nám, kteří jsme navštívili naši Podkarpandu, zůstaly hřejivé vzpomínky na vzdálený 
kraj plný kouzelné přitažlivosti, kam se tak rádi vracíme. Dělíme se na dva druhy návštěvníků této země, a to na turisty 
veterány poznamenanými touhami se sem stále vracet - oni sami vám nevysvětlí taje podobné nostalgie. Fakt je, že se na 
našich zájezdech najde vždy část návštěvníků bez přitažlivého očekávání, s jakými objevy se tam setkají. Nelitují podobného
ochuzení o překvapivé objevy  - oni vědí své, vždyť mnohonásobná účast na těchto zájezdech je dost výmluvná.

 Více »
+

Babylonfest 2016

Články - 12. listopad 2016


    Dny brněnských národnostních menšin proběhl obdobně jako v předcházejících letech: ve třetím týdnu měsíce září.

    Náš spolek zastupující rusínskou národnostní menšinu se však opět nezúčastnil v programu hlavního dne - v jejich odpoledních vystoupeních dne 17. 9., na Moravském náměstí. Členská základna spolku je totiž tvořena v převažujícím složení občany - seniory, ve značně vysokém věku, avšak stále ještě rodáky z bývalé meziválečné Podkarpatské Rusi. Tento stav nám dlouhodobě neumožňuje a ani do budoucna neumožní založení jakékoliv kulturní skupiny z jejich řad: hudební, pěvecké či dokonce taneční.

 Více »
+

Rusíni

Podkarpatská Rus - 20. květen 2016

Karpatští Rusíni žijí na severních a jižních svazích Karpat. Území, na němž Rusíni přinejmenším do začátku XX. století tvořili většinu obyvatelstva, se nazývá Karpatská Rus, která zabírá přibližně 18 tisíc km2 a rozprostírá se na 375 kilometrech od řeky Poprad na západě po horní tok Tisy a její přítoky na východě. Vycházejíc ze současných mezinárodních hranic, Karpatská Rus se rozprostírá na území Polska, Slovenska, Ukrajiny a Rumunska. Všechna tato území, která obývají karpatští Rusíni, bez ohledu na to, v kterém státě se v současnosti nalézají, přestavují společně naši vlast – „našu otcjuznynu“.

            Tři čtvrtiny karpatských Rusínů žijí na Ukrajině, hlavně v její Zakarpatské oblasti (historicky Podkarpatské Rusi). Na Slovensku žijí karpatští Rusíni v severovýchodní části země, v Prešovské Rusi. 

 Více »
+